Как купить

Процедура покупки очень проста и состоит из нескольких шагов.

Оформление заказа

После выбора товара нажмите кнопку В корзину — товар добавится в вашу корзину.
Далее, если вы закончили выбирать товар, нажмите кнопку ваша корзина.

На странице ваша корзина будут перечислены все выбранные вами товары.
В поле Количество вы можете изменить количество товара для покупки. После изменения количества товара необходимо нажать кнопку Пересчитать для пересчета итоговой суммы заказа.

В колонке Действия над каждым товаром можно произвести следующие действия: либо удалить товар из корзины, либо отложить товар на будущее.

Также можно ввести код скидки в соответствующее поле.

Image description
Image description

Подтверждение заказа

После ввода необходимой информации о доставке товара (ФИО получателя, адрес доставки, контактные данные, вариант доставки, способ оплаты и т.д) для оформления заказа вам нужно нажать кнопку Оформить заказ.
Копия заказа будет выслана на ваш e-mail, указанный при оформлении заказа.

Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.

Через некоторое время после оформления покупки, с вами свяжется наш менеджер по контактным данным, указанным при оформлении заказа. С менеджером можно будет согласовать точное время и сроки доставки, а также уточнить детали.

Оплата и цены

Все заказы принимаются в работу только после полной оплаты. 
Цены, указанные на сайте, являются окончательными и не требуют доплат при стандартных условиях поставки. Все налоги включены в стоимость товара.

Внимание! Для каждого отдельного заказа возможен только один способ оплаты на ваш выбор. Оплата заказа по частям различными способами невозможна.
 Если заказ не оплачен в день оформления до 18.00 - производство заказа смещается на следующий день.

Возможные способы оплаты:
- Наличный расчет.
Оплата производится в пункте приема-выдачи в момент оформления заказа.
- Терминал ПриватБанка
- Приват24
- Безналичный расчет (ФОП II группы без НДС)

Image description

ПУблічна оферта

Це Сервісна угода (далі - Угода) регламентує порядок надання/отримання послуг, виконання робіт або виготовлення продукції інтернет-сервісом Pandaprint.online (далі - Сервіс). Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

Для особи, яка надає свій дизайн для замовлення продукції або послуг (далі – Покупець або Користувач), актом повного прийняття цієї Угоди є заповнення і відправка форми реєстрації на сайті.
Якщо Покупець не згоден з будь-яким з пунктів цієї Угоди, або з Угодою в цілому, йому необхідно утриматися від здійснення реєстрації або покупки послуг відповідно.
Використання послуг Сервісу передбачає згоду Покупця з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ним цієї Угоди. Керуючою компанією Сервісу є" ФОП Мальований О. С." (Pandaprint), зареєстроване як юридична особа за законодавством України.
Керуюча компанія здійснює загальне адміністрування Сервісу, підтримку його програмно-апаратного комплексу, технічну та консультаційну підтримку Покупця, підтримку продажу товарів та послуг особисто або третіми особами.

Приймаючи цю Угоду, Покупець Сервісу підтверджує, що:

1. він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;

2. його дії дійсно спрямовані на отримання послуг або робіт Сервісу, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею Сервісу, використовувати сервіс нецільовим чином (наприклад, як обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації та ін.), дискредитувати Сервіс, дистриб'юторів чи інших користувачів і т.п .;

3. за заявою Користувача, його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

4. контактна інформація, яка надається Користувачем Сервісу, є вірною, повною та актуальною;

5. при проведенні платежів із використанням Сервісу Користувач має законні права на здійснення цих платежів;

6. платежі від Сервісу Користувачеві не здійснюються.

Діяльність Сервісу регламентується законодавством України, а також міжнародними правовими нормами, що діють на території України.

1. ПОСЛУГИ ПОКУПЦЯМ
1.1. Сервіс надає Покупцям ексклюзивні послуги із забезпечення друку поліграфічної продукції та інших поліграфічних послуг.
Безпосереднім Виконавцем замовлення може бути, у тому числі, фізична особа підприємець або юридична особа, що уклали із Керуючою компанією відповідну угоду.
Керуюча компанія не здійснює управління, контролю або іншого впливу на діяльність Виконавця, а відтак безпосередньо не несе відповідальність за якість виконання ним замовлення. В той же час, Керуюча компанія ставить до Виконавця жорсткі вимоги, які мають забезпечити максимально високий рівень якості поліграфічної продукції та стандартів в наданні послуг з боку Виконавця.
Замовлення, яке створює Покупець, містить в собі усі істотні умови договору замовлення на створення поліграфічної продукції, виконання робіт, надання послуг. Створюючи таке замовлення та/або сплачуючи грошові кошти, Покупець робить публічну (відкриту для невизначеного кола осіб) пропозицію до укладання відповідного договору на виконання замовлення. Будь-який Виконавець має право прийняти таку пропозицію та виконати замовлення, у зв’язку з чим набуває права на оплату.
1.2. Кожний готовий виріб, вироблений Сервісом в рамках надання послуг, виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця. Повернення і обмін виробів з печаткою належної якості, які не підійшли за кольором, розміром, не проводиться (згідно "Правил побутового обслуговування населення", затверджених постановою КМ України від 16.05.1994 за номером 313).
1.3. Для мінімізації негативних наслідків, пов'язаних з невідповідністю готового виробу належної якості його уявному очікуванню, Покупцям наполегливо рекомендується ознайомитися з довідковими матеріалами Сервісу до моменту розміщення замовлення. Список довідкових матеріалів публікується на сайті Сервісу.
1.4. Сервіс використовує сучасні технології, обладнання та матеріали для надання ексклюзивних поліграфічних послуг найвищої якості. У той же час, як і в будь-якому виробництві, не виключені можливості появи браку внаслідок людського чинника, ситуативної некоректної роботи обладнання, вхідного браку від постачальників матеріалів і т.д. Сервіс проводить обмін або повернення коштів за вироби неналежної якості в разі, якщо претензія була пред'явлена ??протягом 3 днів з моменту отримання виробу, він не експлуатувався, втрата якості сталася до моменту відправки виробу Покупцеві. Для встановлення об'єктивних причин втрати якості Сервіс має право провести спеціалізовану експертизу.
1.5. Відповідальність за вміст зображення, надрукованого на виробі, і, зокрема, за відповідність файлу, переданого у виробництво, зображенню, представленому в магазині, несе Покупець. Сервіс не несе відповідальності і не зобов'язаний робити заміну виробу або повернення грошей у разі, якщо фактично надрукований виріб відрізняється від його зображення в магазині з вини Покупця. Однак при отриманні обґрунтованої і аргументованої претензії від Покупця, адміністрація Сервісу може на свій розсуд здійснити заміну виробу або повернення грошей.
1.6. У разі, якщо відсутність або бездіяльність Покупця перешкоджає нормальному наданню послуги (наприклад, при відсутності Покупця за адресою в узгоджений з кур'єрською службою час доставки, неотримання Покупцем замовлення на пошті у встановлені поштовою службою країни отримання терміни і т.д.), Сервіс має право вимагати покриття Покупцем витрат на повторне надання послуги цілком або частково (в тому числі на оплату вартості доставки, упаковки, виготовлення).
1.7. Покупець гарантує, що авторські права на всі зображення та інші об’єкти авторського права, надані Покупцем в процесі замовлення послуг або продукції, належать Покупцю або використовуються ним на відповідній правовій підставі.
Покупець гарантує, що йому належить право власності або інше відповідне право на знаки для товарів та послуг (торговельна марка), що використані ним при замовленні послуг або продукції.
Покупець несе повну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, що належать Сервісу або третім особам.
Сервіс за жодних обставин не несе відповідальності перед третіми особами за наслідки, що спричинені ним діями або бездіяльністю Покупця із використанням Сервісу.
1.8. Для оперативного інформування про зміни в порядку надання послуг Сервісу, графіку роботи, так само як і для передачі інших актуальних новин і повідомлень Покупець погоджується отримувати від Сервісу як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами e-mail, sms, push - повідомлення, телефонного та факсимільного зв'язку, звичайного поштового зв'язку. Сервіс надає можливість припинення підписки за бажанням Покупця.

2. ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
2.1. Користувачі зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / купують. Сервіс не продає і не передає інформацію про Користувачів третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.
2.2. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу, можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.
2.3. Сервіс здійснює усі необхідні заходи для захисту персональних даних, що отримує. Оброблення персональних даних відбувається виключно у суворій відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» та Європейської Конвенції про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних (GDPR).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ. ВІДМОВА
3.1. Сервіс діє в інтересах своїх Покупців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Сервісом і його Користувачами, так і за участю третіх осіб, Сервіс здійснює всі законні і етичні заходи для захисту законних і обґрунтованих інтересів Користувачів.
3.2. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)
3.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Сервіс несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.4. Сервіс не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.5. Сервіс не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.
3.6. Сервіс залишає за собою право припинити обслуговування Покупця в таких випадках:
3.6.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету: спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / релігійну ворожнечу, пропаганда важких наркотиків, деструктивних ідеологій (комунізм, фашизм, релігійні секти тоталітарного штибу) і т.і.;
3.6.2. зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Сервісу або ж на дискредитацію Сервісу;
3.6.3. вчинення Покупцем дій, що не відповідають Умовам використання та іншим правилам, встановленим Сервісом;
3.6.4. в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.
3.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» використання імені фізичної особи можливе лише за умови надання цією особою письмової згоди на обробку її персональних даних. Інтернет – сервіс Sborka.ua, при отриманні замовлення, вважає, що Покупець дії відповідно до зазначеної згоди фізичної особи. У разі наявності сумнівів щодо існування такої згоди, Інтернет – сервіс Sborka.ua має право відмовити Покупцю у наданні послуг.
3.8. Оброблення замовлення на виготовлення поліграфічної продукції, здебільшого, відбувається автоматично, без втручання з боку людини. У зв’язку з чим, на певному етапі виробництва, Сервіс не перевіряє зміст замовлення, а лише забезпечує відповідність поліграфічної продукції змісту замовлення. У разі подальшого виявлення Сервісом невідповідності замовлення Покупця Умовам використання, Сервіс має право відмовити Покупцю у наданні послуги.
3.9. Сервіс не обізнаний та не несе відповідальності за дії Покупця поліграфічної продукції з її подальшого використання.
3.10. Покупець несе повну відповідальність за відповідність замовлення положенням та вимогам, що містяться в Застереженні щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції.
3.10. Покупець зобов’язаний відшкодувати Сервісу усі збитки, що будуть йому спричинені та сплатити штраф в сумі 1000 розмірів мінімальних заробітних плат, у зв’язку із пред’явленням вимог або претензій третіх осіб, у разі порушення Покупцем діючого в Україні або міжнародного законодавства, у тому числі, але не виключно, вимог Законів України «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки»;

4. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
4.1. Ці Умови не є остаточними їх може бути змінено та доповнено Сервісом за власною ініціативою та на власний розсуд.
4.2. До складу цих Умов використання входить розділ «Застереження щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції».
5. КОНТАКТИ
5.1. Контактні дані Сервісу розміщені у відповідному розділі на сайті Сервісу 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції
Оскільки поліграфічна продукція може виступати рекламним засобом та, в будь - якому випадку, є носієм інформації, до оформлення замовлення на її виробництво пред’являються наступні вимоги:

За рахунок змісту або зовнішнього вигляду чи оформлення поліграфічної продукції забороняється:
поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;
вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість людини;
наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються товаром, що відображений завдяки поліграфічній продукції;
використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;
рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;
вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;
імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами;
розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів;
розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття/отримання суб'єктами господарської діяльності, що здійснюють його будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується;
розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання.

Забороняються виробництво та розповсюдження поліграфічної продукції, яка:
пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;
пропагує фашизм та неофашизм;
принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;
пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;
принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;
пропагує невігластво, неповагу до батьків;
пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.

Інформація, що є змістом поліграфічної продукції не може бути використана:
для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Вимоги щодо виробництва поліграфічної продукції з урахуванням її порнографічного характеру:

Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.
порнографія - вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти;
продукція порнографічного характеру - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру;

Вимоги щодо виробництва поліграфічної продукції з урахуванням її еротичного характеру:
Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного та сексуального характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

продукція еротичного характеру - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, що містять інформацію еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою;

продукція сексуального характеру - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, призначені для задоволення сексуальних потреб людини; 

Our projects

Политика конфиденциальности

1. СБОР ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.1. Во время регистрации на сайте мы просим вас сообщить необходимую личную информацию в объеме, который является необходимым для предоставления услуг. Мы оставляем за собой право потребовать предоставить дополнительную личную информацию в случае необходимости.

1.2. Файлы cookie - когда вы заходите на наш сайт, мы отправляем один или несколько файлов cookie на ваш компьютер или другое устройство. Файлы cookie используются для того, чтобы повышать качество предоставляемых услуг: сохранять настройки пользователя.

1.3. Информация о посещении - при доступе на сайт наши серверы автоматически записывают определенную информацию. Эти журналы сервера могут содержать такую информацию, как веб-запрос, IP-адрес, тип и язык браузера, дату и время запроса.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
2.1. Мы предоставляем доступ к вашей личной информации другим лицам только при следующих ограниченных обстоятельствах:

2.1.1. У нас есть на это ваше разрешение. Для передачи любой конфиденциальной информации нам требуется ваше явное согласие.

2.1.2. 
Мы принимаем все необходимые меры для защиты данных от неавторизованного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного доступ

2.1.3. У нас есть достаточные основания полагать, что доступ, использование, сохранение или раскрытие такой информации необходимо для:

2.1.3.1. соблюдения законодательства Украины, в том числе предоставления информации по требованию физических и юридических лиц, учреждений, организаций любой формы собственности или государственных органов, которые имеют право на получение такой информации согласно законодательству Украины;

2.1.3.2. расследования потенциальных нарушений Публичной оферты, что предполагает предоставление информации о вас в ответ на надлежащим образом оформленный адвокатский запрос с информацией о нарушениях;

2.1.3.3. выявления и предотвращения мошеннических действий, а также решения проблем безопасности и устранения технических неисправностей;

2.1.3.4. защиты от непосредственной угрозы правам, имуществу или безопасности компании Хостинг Украина, ее пользователей или общественности, в рамках законодательства Украины.

3. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ


4. ДОСТУП К ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ
4.1. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы предоставить вам доступ к вашим личным данным и либо исправить их, если они неверны, либо удалить по вашему запросу, если только их хранение не требуется законом или не обусловлено законными деловыми целями. Перед обработкой запросов мы просим пользователей подтвердить свою личность и информацию, которую они хотят получить, исправить или удалить.

5. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
5.1. Настоящая политика конфиденциальности может время от времени меняться. Изменения, вносимые в политику конфиденциальности, будут опубликованы на этой странице.